Bli medlem i OGF

Informasjon om medlemskap og innmeldingsskjema.

19.12.201710:51 Hilde Normark

Info om medlemsskap

Enhver Oslo-guide som har bestått eksamen i Oslo-guideutvalgets regi kan bli medlem av Oslo Guideforening.

Foreningskontingenten er 750 kroner i 2018.

Medlemskap i Norges Guideforbund er inkludert i kontingenten. Omtrent halvparten av kontingenten i OGF går til NGF.