Guidekurs 2023-2024

Informasjon om guidekurset for kursåret 2023/2024.

Det er nå mulig å melde seg på guidekurs høsten 2023.

Oppdragsmengden kan variere og lar seg lett kombinere ved siden av annen jobb. Vi oppfordrer spesielt kandidater med flytende språkkunnskaper i tysk, nederlandsk, italiensk eller spansk, i tillegg til norsk og eventuelt engelsk, til å søke opptak høsten 2023.

Kursdeltakerne vil få undervisning i Oslos historie, kunst, bærekraft, kultur, politikk og samfunnsliv. Undervisningsopplegget er basert på kravspesifikasjonen for godkjenning av Osloguideautorisasjon under ledelse av Oslo Byes Vel.

Kurset inneholder forelesninger, e-læring, øvelser, selvstudium, omvisninger og ekskursjoner. Kursavgift for 2022-23 er kr. 26000,- inkl eksamensavgift (1 av 3 rater betales før kursstart). Kursavgiften justeres ved hvert opptak.

Det vil bli avhold informasjonsmøte i mai 2023. Søknadsperioden for opptaket til 2023-24 er 1.3 - 1.8. 2023. Kursstart primo september. 

Her finner du mer informasjon om kurset

Her kan du melde deg på