Historien om OGF

KORT HISTORIKK
- REISELIV OG GUIDEVIRKSOMHET

1929
Reisetrafikkforeningen for Oslo og Omegn (ROO) etablert av Oslo kommune. Turistbyråene formidlet mange oppdrag


1931
Alfhild Hovdan (1904-1982) ble ansatt som sekretær i ROO, fra 1932 kontorsjef og dermed Oslos første turistsjef, noe hun var til 1976. Hennes credo var: ”Jeg selger ikke Oslo – jeg inviterer.”


1932
7. november : Oslo Guideforening stiftet.


1936
Lov om Reiseføreres autorisasjon/Bevilgning


1947
Reisetrafikkforeningen for Oslo og Omegn arrangerer sitt første guidekurs, gikk over 7 kvelder i mars måned, gratis. Begrenset antall severdigheter.


1950
Turistinformasjonskontoret i samarbeid med Oslo Guideforening blir ansvarlig for planlegging og gjennomføring av guidekurset. Fire måneders kursvarighet.


1963
Turistinformasjonen (under Reisetrafikkforeningen for Oslo og Omegn) – drevet av Nanna Lynneberg (1909-1995)


1976
2.mai: Norges Guideforbund stiftet


1985/86
Oslo Reiselivsråd etablert, senere navneskifte til Oslo Promotion, drev Oslo Guideservice.


1988
Oslo Promotion overtar Turistinformasjonen og Guideformidlingen.
Oslo Guideforening fortsetter med Guideutdannelsen.


1991
31. september: Oslo Guideforening blir medlem av Oslo Reiselivsråd.


1992
1.januar: Oslo Promotion blir aksjeselskap og avløser den halvkommunale stiftelsen Oslo Promotion.


1993
Oslo Promotion ønsker å avhende Guideservice.


1994
OGF overtar Guideservice. Ca. 4.500 oppdrag, i de mest travle dagene ca. 40 nye oppdrag per dag.


1996
Oslo Bystyre oppretter Oslo-guideutvalget
Guidekurs tilbys av flere, de fleste avvikler etter få år.


1997
Første eksamen i regi av Oslo-guideutvalget.


1999
18. januar: Oslo Guidelaug – St. Halvard stiftet.


2003
Guide Service utvider aksjekapitalen fra 185.000 til 550.000.


2007
Guideservice skifter navn til Guideservice AS


2010
Oslo Guideservice AS’ småaksjonærer selger aksjene sine til IGT-Norske Guidetjenester.


2015
1.januar: Oslo Guideforening og Oslo Guidelaug St. Halvard slås sammen til én forening, Oslo Guideforening – St. Halvard.


2016
Oslo Guideforening – St. Halvard skifter navn til Oslo Guideforening.


2017
OGFs 85 år med jubileums feiring i Oslo Ladegård.