Anbefalt kjøremønster turistbusser 2019

PDF over anbefalt kjørerute
Her ligger også gruppebilde fra busstur nr. 1

Se PDF med anbefalt kjørerute. 

Merk at det står anbefalt, det betyr at det er lov å kjøre andre lovelige kjøreruter. 

25. april 2019 mottok vi denne beskjeden (Bilde nr. 2 viser ruten)

Hei

Over påske ble det avklart at Kristian IVs gate ferdigstilles til 17. mai. Det vil si at man kan kjøre Kirkeristen-Grensen-Kristian IVs gate (i vestgående retning) fra 18. mai. Se vedlagt for et kart over anbefalt kjøremønster for sightseeing. Lilla linje viser avvik frem til 17. mai (grunnet veiarbeid er krysset Rådhusgata x Kirkegata stengt). Grønn linje viser mulig kjøremønster fra 18. mai etter at veiarbeidet i Kristian IVs gate ferdigstilles. Ellers gjelder oransje linje. Pilene markerer kjøreretning der det er enveiskjøring.

Vi håper at denne ruten, sammen med av-/påstigning i Haakon VIIs gate og Kongens gate blir en god løsning.

Med vennlig hilsen, 

Victoria Fara

 

Trafikkstyring

Mobilitetsdivisjonen

Bymiljøetaten, Oslo kommune

Anbefalt kjørerute 2019

Delere av presentasjon fra bymiljøetaten

Revidert sighseeingrute. Kan kjøre fra 18 mai 2019