Bilfritt byliv- planer i 2019

Planen gjelder de aller fleste gater og byrom i Oslo sentrum. Her finner du synspunkter fra reiselivsnæringen i Oslo og Norge.

Her kan du lese planforslaget "Byliv for alle", som var på høring til 27.august 2018.

Det er presentert to varianter. Illustrasjoner finner du på s. 15 i dokumentet. (orange til venstre) 

Planen er på 170 sider og er utarbeidet av Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Det er også laget en konsekvensutredning.

Flere fra styret i Oslo Guideforening og andre Osloguider var på et åpent møte om dette i Gamle Logen. (15.august 2018) 

Her finner du høringssvar fra reiselivsnæringen i Oslo og Norge. De er publisert her til venstre. 

Oslo Guideforening ved leder Søren Swensen har sendt inn sitt innspill. 

Det er også sendt inn et felles høringssvar fra fem aksjeselskaper i reiselivsnæringen i Oslo og Norge. De fem er:

Oslo Guidebureau AS, Oslo Guideservice AS,

European Cruise Services AS, Nordic Cruise Services AS og Nordic Gateway AS. 

Tumlare-Kuoni har også sendt inn sine synspunkter. 

Høringsdokument Bilfritt Byliv, juni 2018

Høringsutspillet fra Tumlare

Høringssvar fra Oslo Guidebureau AS, Oslo Guidese