Informasjon om utbyggingen i Bjørvika

Her kan du finne mye nyttig informasjon om utbyggingen i Bjørvika.

Etter to flotte vandringer i Bjørvika har flere etterspurt informasjon. 

På denne siden står det mye interessant: Bjørvikautvikling.no

Her finner dere planer og temahefter