w

Bilfritt byliv i Oslo sentrum

På denne siden legger vi ut informasjon, avisartikler, osv. om bilfritt byliv.

Oppdatert 01.06
09.02.201810:49 Redaktør

Onsdag 30.05 var det ett møte om de vedtatte planene for Bilfritt byliv. Søren og Birgitte i spissen har jobbet mye med dette, men dessverre har politikerne ikke hørt på guidene i denne omgang. 

Lise Bakir deltok på møtet, og dette er det som kom frem:

 • Fr. Nansens plass blir bilfri fra 4 juni. Omskilting skjer i helgen. Kun vareleveranser blir tillatt, samt kjøring til eiendom. Handikap plasser skal bort.
 • Rosenkrantzgt. blir skiltet med 10 min av og påstigning fra 4 juni. Det vil være 2-6 parkeringsvakter som skal være tøffe og håndheve dette. De vil også ha info skriv med kart til bussjåførene som parkerer i området.
  • I visse tilfeller vil gi oss lov til å slippe av i Hieronymus  Heyerdahls gate.
 • Taxiholdeplassen nederst i Rosenkrantzgt. ved det gamle Smuget blir fjernet. Det skjer også 4 juni. Her blir det plass til 1,5 buss.
 • Skilting for Filipstad blir klart 11 juni.
 • Det blir forbudt å kjøre gjennom Christiania torv fra 4 juni, kun busser og varetransport. Dette vil lette trykket tror jeg i Rosenkrans gt.
 • Skulle det oppstå krise har de en plan om å ta i bruk Tordenskjoldsgate og i værste fall la bussene få kjøre over Rådhusplassen, men ikke Fr. Nansensplass.
 • Alle bussene skal vekk fra Rådhusplassen ca. nov så dette blir en løsning ved krise i sommer.

Vi har ingen mulighet å påvirke dette nå og vi må gjøre det beste ut av situasjonen. Det er de harde fakta.

Mvh

Lisa Bakir

--------------------------------------------------------------------------------------

Tirsdag 10. april var det en åpen høring om bilfritt byliv på Rådhuset

Høringen varte fra 09:00 - 14:00, hvor de viktigste for oss var: 

Kl. 12:50-13:10:

 • Visit Oslo
 • Oslo Guideforening
 • HMK – H. M. Kristiansens automobilbyrå AS

Alle parter fikk 3 minutter til å legge frem sin sak.

Mer informasjon finner du her (trykk på ordet med strek under)

Det var hyggelig å se flere engasjerte Osloguider i salen

Nedover på siden vil du finne uttalelsen fra Oslo Guideforening.

.

Søren har blitt intervjuet av Nettavisen angående bilfritt byliv: Frykter et bilfritt Oslo Sentrum: Guidene gruer seg

Tidligere informasjon i saken:

Det foregår er for tiden en stor debatt rundt temaet, her kan dere lese mer:

Høring om bilfritt byliv: Politiet reagerer på Oslo-byrådets nye kjøremønster

Omsetningssvikt i butikkene: Parkeringskaoset i Oslo: - Kunnskapssvak politikk

Struper Oslo-trafikken og fjerner 2500 p-plasser

Oslo har lagt ned organisasjonen bak prestisjeprosjektet bilfritt byliv

Slik blir MDGs prestisjeprosjekt Bilfrtt byliv motarbeidet av Oslo kommune

Den bilfrie byen kommer - til neste år. Slik kan den bli (Artikkel fra Aftenposten. OBS! Åpen for abonnenter)

Frp krever høring om bilfritt byliv i Oslo

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kjøremønsteret er på høring til 28. februar. 

Styreleder Søren har vært i møte, og snakket om utfordingene dette vil føre med seg for guider.

Mer info kommer når vi veit mer.

Nytt kjøremønster er utarbeidet med følgende prinsipper til grunn:

 • Kjøremønsteret skal bidra til mindre bilkjøring totalt sett
 • Kjøring til eiendommer og varelevering skal være mulig, samt kjøring til P-husene i sentrum
 • Kjøremønsteret bør være lesbart for bilister
 • Kollektivtraséene skånes i mest mulig grad for biltrafikk
 • Dagens gågatenett beholdes
 • Det unngås å påføre sykkeltraséene økt biltrafikk og etterstrebes å påføre dem mindre biltrafikk
 • Kjøremønsteret skal kunne skiltes iht. gjeldende regelverk
 • Hindring av muligheter for å kjøre gjennom prosjektområdet fra nord til sør og fra vest til øst
 • Gjennomkjøring henvises til Ring 1 og tunnel

Mer info via linken

Anbefalt kjøremønster fra 4. juni 2018
Uttalelse fra OGF angående nytt kjøremønster i sentrum
Åpen høring om bilfrit byliv. 10. april
Kjøremønster sentrum 4.juni 2018
Fra høringen om bilfritt byliv