w

Foreslått nytt kjøremønster i sentrum. Oppdatert.

Bymiljøetaten har presentert ett nytt kjøremønster for sentrum.
Oppdatert med uttalelse fra foreningen på saken.

09.02.201810:49 Redaktør

Det foregår er for tiden en stor debatt rundt temaet, her kan dere lese mer:

Oslo har lagt ned organisasjonen bak prestisjeprosjektet bilfritt byliv

Slik blir MDGs prestisjeprosjekt Bilfrtt byliv motarbeidet av Oslo kommune

Den bilfrie byen kommer - til neste år. Slik kan den bli (Artikkel fra Aftenposten. OBS! Åpen for abonnenter)

Frp krever høring om bilfritt byliv i Oslo

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kjøremønsteret er på høring til 28. februar. 

Styreleder Søren har vært i møte, og snakket om utfordingene dette vil føre med seg for guider.

Mer info kommer når vi veit mer.

Nytt kjøremønster er utarbeidet med følgende prinsipper til grunn:

  • Kjøremønsteret skal bidra til mindre bilkjøring totalt sett
  • Kjøring til eiendommer og varelevering skal være mulig, samt kjøring til P-husene i sentrum
  • Kjøremønsteret bør være lesbart for bilister
  • Kollektivtraséene skånes i mest mulig grad for biltrafikk
  • Dagens gågatenett beholdes
  • Det unngås å påføre sykkeltraséene økt biltrafikk og etterstrebes å påføre dem mindre biltrafikk
  • Kjøremønsteret skal kunne skiltes iht. gjeldende regelverk
  • Hindring av muligheter for å kjøre gjennom prosjektområdet fra nord til sør og fra vest til øst
  • Gjennomkjøring henvises til Ring 1 og tunnel

Mer info via linken

Foreslått kjøremønster
Uttalelse fra OGF angående nytt kjøremønster i sentrum

google map