90-årsjubileum

Foreningas 90-årsjubileum ble feira i Ringnes' festsal 3. november 2022.

Oslo guideforening er 90 år, og det må selvfølgelig feires!

Festen sto i Ringnes' festsal 3. november.

Det var både taler, musikk av Per Vollestad og utdeling av foreningas sagnomsuste æresbevisning Den utgåtte sko.

Fire veteraner som fikk æresbevisningen Den utgåtte sko. Fra venstre: Anne Sundby, Elisabeth Vestli, Signe Jenssen og Inger-Johanne Bryde

Fire veteraner som fikk æresbevisningen Den utgåtte sko. Fra venstre: Anne Sundby, Elisabeth Vestli, Signe Jenssen og Inger-Johanne Bryde

Før festmiddagen fikk deltakerne også besøke Rådhusgata 19, der Oslos aller første turistsjef Alfhild Hovdan holdt til. 

Guidene koste seg ved Rådhusgata 19. Inne i bygget var det nå en kunstutstilling.

Jubileumsfesten var svært vellykka. I tillegg til veteraner og erfarne guider, var det også noen helt ferske osloguider med.

Styret vil gjerne takke jubileumskomiteen for arbeidet med festen!

Jubileumskomiteen. Fra venstre: Hanne Volder, Christina Hvinden, Anette Krogh og Linda Elizabeth Gray.

Signe Jenssen
Den utgåtte sko
Fire veteraner som fikk æresbevisningen Den utgåtte sko. Fra venstre: Anne Sundby, Elisabeth Vestli, Signe Jenssen og Inger-Johanne Bryde
Signe Jenssen
Guidene besøkte Rådhusgata 19 før festmiddagen.