w

Guidekurs 2021 - 2022

På grunn av Covid-19 er Guidekurs 2020 - 2021 utsatt til Januar 2021

23.09.201720:08 Redaktør

KURSSTART: Pga. Covid-19 er kursstart utsatt til mandag 4. Januar 2021. 
    

INFORMASJONSMØTE:

Informasjonsmøte er utsatt til onsdag 11. november 2020 kl 1700. 

Adresse: Otto Treider Private Gymnas Nedre Vollgate 8, 0158 Oslo

Søknadsfrist : 18. november 2020

KURSINNHOLD:

Kurset har en fagkombinasjon som ivaretar de kravene som stilles i Oslo kommunes kravsspesifikasjon for godkjenning som osloguide.
   

UNDERVISNING:

Undervisningen foregår hver mandag og onsdag fra 17:00 til 20:00, samt noen torsdager, også fra 17:00 til 20:00

Kurset starter i januar 2021 og avsluttes i januar 2022.

Deltakerne må beherske norsk flytende da all undervisning foregår på norsk. Det forutsettes også inngående forkunnskaper om norsk kultur og interesse for Oslo. 

PRAKTISK TRENING:

Lørdager og søndager, 1 til 2 ganger per måned, brukes til praktisk trening og øvelser. Praktisk trening omfatter guiding i museer, i buss og på vandringer.
   

MENTORING

Kursdeltagerne vil bli tilbudt mentorering. Formålet er at deltagerne i samarbeid med Oslo-guider forbereder seg til guideeksamen. Oslo-guidene, som alle bidrar pro bono, deler sin erfaring til grupper med 2-3 deltagere både når det gjelder guideteori og guidepraksis. Deltagerne får anledning til å bli kjent med guiderollen på et tidlig tidspunkt. Så langt det er mulig, vil deltagerne kunne øve seg i språkene de ønsker å kvalifisere seg i.
   

EKSAMEN: 

Januar 2022. Eksamen er tredelt, med skriftlig eksamen, muntlig eksamen (språktest) og praktisk prøve i buss.
   

FORELESERE:

I kurset vil det bli gitt pensum-relevante forelesninger enten i auditorium eller i museene. Foreleserne er:

  • Eksperter fra museene
  • Guider med faglig og pedagogisk kompetanse
  • Fagpersoner fra statlige/kommunale institusjoner
       

PRIS: Kroner 19.000,- for 2 semestre. 
   

Har du spørsmål om kuset, kan de sendes til: guidekurs@osloguideforening.no.

Du kan også ringe 950 94 363 eller 928 69 752.

Kravspesifikasjon