w

Guidekurs 2018 - 2019

Oslo Guideforening arrangerer guidekurs september 2018 - mai 2019. Her kan du lese mer om utdanningen og pensum.

PROGRAM
23.09.201720:08 Redaktør

KURSSTART: Mandag 3. september 2018. Neste kurs starter høsten 2019. 
    

INFORMASJONSMØTE:

Onsdag 22. august 2018 kl. 18.00. Nedre Vollgate 8, i lokalene til Otto Treider gymnas
Frist for påmelding var 23. august.  

KURSINNHOLD:

Kurset har en fagkombinasjon som ivaretar de kravene som stilles i Oslo kommunes kravsspesifikasjon for godkjenning som osloguide.
   

UNDERVISNING:

Undervisningen foregår hver mandag og onsdag fra 17:00 til 20:00/21:00, samt noen torsdager, også fra 17:00 til 20:00/21:00

Kurset starter i september 2018 og avsluttes i mai 2019. All undervisning foregår på norsk.

 

PRAKTISK TRENING:

Lørdager og søndager, 1 til 2 ganger per måned, brukes til praktisk trening og øvelser. Praktisk trening omfatter guiding i museer, i buss og på vandringer.
   

MENTORING

Kursdeltagerne vil bli tilbudt mentorering. Formålet er at deltagerne i samarbeid med Oslo-guider forbereder seg til guideeksamen. Oslo-guidene, som alle bidrar pro bono, deler sin erfaring til grupper med 2-3 deltagere både når det gjelder guideteori og guidepraksis. Deltagerne får anledning til å bli kjent med guiderollen på et tidlig tidspunkt. Så langt det er mulig, vil deltagerne kunne øve seg i språkene de ønsker å kvalifisere seg i.
   

EKSAMEN I KOMMUNAL REGI: 

April/mai 2019. Eksamen er tredelt, med skriftlig eksamen, muntlig eksamen (språktest) og praktisk prøve i buss.
   

FORELESERE:

I kurset vil det bli gitt pensum-relevante forelesninger enten i auditorium eller i museene. Foreleserne er:

  • Eksperter fra museene
  • Guider med faglig og pedagogisk kompetanse
  • Fagpersoner fra statlige/kommunale institusjoner
       

PRIS: Kroner 18.000,- for 2 semestre. Eksamensavgift til Oslo kommune kommer i tillegg.
   

PÅMELDING VAR TORSDAG 23. AUGUST 2018

Har du spørsmål om kuset, kan de sendes til: styret@osloguideforening.no. Du kan også ringe 221 43 407 eller 950 79 521.

Kravspesifikasjon