Guidekurs 2021 - 2022

Guidekurs 2021 - 2022 starter onsdag 1. september 2021.

KURSSTART: Onsdag 1. september 2021
    

INFORMASJONSMØTE:

Mandag 9. august kl 18. For informasjon send en e-post til post@osloguidekurs.no eller guidekurs@osloguideforening.no

Søknadsfrist : Mandag 23. august

KURSINNHOLD:

Kurset har en fagkombinasjon som ivaretar de kravene som stilles i kravsspesifikasjon for godkjenning som osloguide.
   

UNDERVISNING:

Undervisningen foregår hver mandag og onsdag fra 17:00 til 20:00, samt noen torsdager, også fra 17:00 til 20:00

Deltakerne må beherske norsk flytende da all undervisning foregår på norsk. Det forutsettes også inngående forkunnskaper om norsk kultur og interesse for Oslo. 

PRAKTISK TRENING:

Lørdager og søndager, 1 til 2 ganger per måned, brukes til praktisk trening og øvelser. Praktisk trening omfatter guiding i museer, i buss og på vandringer.
   

MENTORING

Kursdeltagerne vil bli tilbudt mentorering. Formålet er at deltagerne i samarbeid med Oslo-guider forbereder seg til guideeksamen. Oslo-guidene, som alle bidrar pro bono, deler sin erfaring til grupper med 2-3 deltagere både når det gjelder guideteori og guidepraksis. Deltagerne får anledning til å bli kjent med guiderollen på et tidlig tidspunkt. Så langt det er mulig, vil deltagerne kunne øve seg i språkene de ønsker å kvalifisere seg i.
   

EKSAMEN: 

Eksamen er tredelt, med skriftlig eksamen, muntlig eksamen (språktest) og praktisk prøve i buss.
   

FORELESERE:

I kurset vil det bli gitt pensum-relevante forelesninger enten i auditorium eller i museene. Foreleserne er:

  • Eksperter fra museene
  • Guider med faglig og pedagogisk kompetanse
  • Fagpersoner fra statlige/kommunale institusjoner
       

   

Har du spørsmål om kuset, kan de sendes til: post@osloguidekurs.no eller guidekurs@osloguideforening.no

Du kan også ringe 928 69 752.