w

Guidekurs 2019 - 2020

Påmelding til årets guidekurs er nå over

23.09.201720:08 Redaktør

KURSSTART: Mandag 2. september 2019. Neste kurs starter høsten 2020. 
    

INFORMASJONSMØTE:

Tirsdag 20. august 2019 kl. 18.00. Nedre Vollgate 8, i lokalene til Otto Treider gymnas
Frist for å sende søknad er 27. august.  

KURSINNHOLD:

Kurset har en fagkombinasjon som ivaretar de kravene som stilles i Oslo kommunes kravsspesifikasjon for godkjenning som osloguide.
   

UNDERVISNING:

Undervisningen foregår hver mandag og onsdag fra 17:00 til 20:00/21:00, samt noen torsdager, også fra 17:00 til 20:00/21:00 

Kurset starter i september 2019 og avsluttes i mai 2020. All undervisning foregår på norsk.

 

PRAKTISK TRENING:

Lørdager og søndager, 1 til 2 ganger per måned, brukes til praktisk trening og øvelser. Praktisk trening omfatter guiding i museer, i buss og på vandringer.
   

MENTORING

Kursdeltagerne vil bli tilbudt mentorering. Formålet er at deltagerne i samarbeid med Oslo-guider forbereder seg til guideeksamen. Oslo-guidene, som alle bidrar pro bono, deler sin erfaring til grupper med 2-3 deltagere både når det gjelder guideteori og guidepraksis. Deltagerne får anledning til å bli kjent med guiderollen på et tidlig tidspunkt. Så langt det er mulig, vil deltagerne kunne øve seg i språkene de ønsker å kvalifisere seg i.
   

EKSAMEN I KOMMUNAL REGI: 

April/mai 2020. Eksamen er tredelt, med skriftlig eksamen, muntlig eksamen (språktest) og praktisk prøve i buss.
   

FORELESERE:

I kurset vil det bli gitt pensum-relevante forelesninger enten i auditorium eller i museene. Foreleserne er:

  • Eksperter fra museene
  • Guider med faglig og pedagogisk kompetanse
  • Fagpersoner fra statlige/kommunale institusjoner
       

PRIS: Kroner 19.000,- for 2 semestre. Eksamensavgift til Oslo kommune kommer i tillegg.
   

SØKNAD FRIST ER TIRSDAG 27. AUGUST 2019

Har du spørsmål om kuset, kan de sendes til: guidekurs@osloguideforening.no.

Du kan også ringe 950 94 363 eller 928 69 752.

Kravspesifikasjon