Våre medlemsbedrifter kommer fra bransjer som handel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, omsorg, utdanning, kultur og frivillighet. Til sammen utgjør de over 215 000 arbeidsplasser.
 
Som hovedorganisasjon er vi bindeleddet mellom din virksomhet, resten av bransjen og myndighetene. Vi lever av å løse problemer og utfordringer, og vet at det først og fremst dreier seg om å skape verdier for deg, dine medarbeidere og din virksomhet.
 
Slik skaper vi verdi for våre medlemsvirksomheter
  • Arbeidsgiverstøtte, der vi er tett på og sørger for gode svar på vanskelige spørsmål. Det handler mest om jus, HR og analyser.
  • Skreddersy bransjefellesskap, der vi skal ta initiativ til nyskaping, etablere arenaer på tvers av bransjer og være bransjens stemme utad.
  • Være en tydelig systemutfordrer. Utfordre politikere når lover og bestemmelser ikke bidrar til et arbeidsliv som virker.

Vi er mest opptatt av å finne praktiske løsninger på praktiske problemer – få hverdagen til å virke for deg og din virksomhet. Undersøkelser bekrefter at vi er kjappe, dyktige, tett på og rimelige.  Sammen har vi tyngden som trengs for å flytte makt.